Полигон за обука

Облагодарниот амбиент на нашиот полигон за обука овозможува мирно и непречено совладување на возачките вештини.

avtoskola vezbi 8

avtoskola vezbi 4

avtoskola vezbi 5

avto skola poligon 1212

avtoskola vezbi 6

avtoskola vezbi 7

avtoskola vezbi 1

?