Се зголемува бројот на возачи кои вршат редовен технички преглед на своите возила

?

Како резултат на професионалноста, стручноста и коректниот однос кон своите клиенти, Здружението на возачи – Ресен во текот на минатата 2016 година оствари солидни резултати кои се за секоја пофалба. “Во станицата за технички преглед бea извршени околу четири илјади технички прегледи на разни видови моторни возила. Радува фактот што од година во година се […]

read more