Измените на Законот за возила предвидуваат нови обврски за сопствениците на трактори, мотокултиватори, приколки за домување…

traktor121

Според најновите измени и дополнувања на Законот за возила (29 февруари 2016 година), со кои се опфатени и тракторите, тракторските приколки, приколки, мобилните машини, мотокултиваторите, приколки за домување, како и возила на две тркала, се предвидува можност за утврдување на сопственички статут на горенаведените категории на возила. Членот 6 регулира постапка за утврдување на сопственички […]

read more