Новини во работењето на Здружението на возачи Ресен

zdruzenienavozaciresen logo - small

Согласно Законот за возила, во Станицата за технички преглед на возила во Ресен, при перидичниот технички преглед се врши и анализа на составот на издувните гасови на возилата. Со резултатите кои се добиваат, имателите на возила добиваат можност да осознаат како работи моторот на нивното возило. Имено, доколку резултатите од испитувањето покажат дека возилото испушта зголемени […]

read more