Интервју со Данче Павлевски, секретар на Здружението на возачи – Ресен

ipp

Здружението на возачи – Ресен постои скоро четири децении, години исполнети со резултати кои обврзуваат за натамошни ангажирања во јакнењето на безбедноста во сообраќајот. Во рамки на Здружението работи и станица за технички преглед, која со својата целосна, модерна опременост, дава исклучителен придонес во зголемувањето на безбедноста на сообраќајот, посебно преку превентивно дејствување и унапредување […]

read more