Технички преглед

Модерната станица за технички преглед располага со најнова технологија која Ви нуди брз, целосен и сигурен сервис.

Авто школа

Обука со професионални инструктори кои се своето искуство и знаење придонесуваат да се одржи репутацијата на Автошколата како број 1 избор за сите Преспанчани.

Полигон за обука

Практичниот дел се изведува и на сопствен модерен автодром